logo    ABSOLUT-SHOP.eu  NEJLEPŠÍ POMĚR CENA:KVALITA !!  PRODEJ + VÝROBA + SERVIS ZAHRADNÍ, FARMÁŘSKÉ A DÍLENSKÉ TECHNIKY + E-KOLA A DALŠÍ ELEKTRO-DOPRAVA 

KONTAKTY

ABSOLUT-SHOP.EU
tel: +420 608 271 333
napište nám
+420 608 702 057

ZBOŽÍ V AKCI

NOVINKY

arr3VítejteVítejte v našem eshopu, který v současné době prochází rekonstrukcí. Můžete se brzy těšit na...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem Absolut-shop.eu je rodinná firma:

Jiřina Beránková
Wolkerova 2076
Pardubice 530 02

---------------------
IČ: 16212703

Nejsme plátci DPH

Přesnější kontaktní údaje - viz kontakty

Naše výrobky patří do kategorie hobby. Nejsou tedy určené k profesionálnímu či závodnímu využití.

Rozdíl mezi hobby a profi :

Hobby - pro příležitostné kutily, kteří příjdou s výrobkem do styku jen občasně.

Profi - pro profesionály, kteří se živí prací s příslušnými nástroji a jsou s nimi v každodenním kontaktu.

NAŠE ŘADA PREMIUM + PREMIUM+ JE NĚCO MEZI - NIKDO JINÝ - TOTIŽ TOTO NENABÍZÍ !!!

ZPŮSOBY PLATBY -

ČESKÁ REPUBLIKA

 • Bankovním převodem – platba předem: Výše poštovného je  dle velikosti a váhy zásilky.
  Cena poštovného u platby předem je 160,- Kč. 
  Při odběru zboží nad 10 000,- Kč je poštovné zdarma - pouze však na území ČR. Toto neplatí u elektrokol a pod.
 • Platba  na dobírku: Výše poštovného je 270,- Kč. Zboží na dobírku posíláme až po zaplacení poštovného předem na náš účet. Odpadá tím pak vymáhání smluvní pokuty po zákazníkovi za nepřevzetí posílaného zboží u České poš(Neplatí pro naše stále zákazníky)

 • U zásilek nad 18 kg a zásilek neskladných, nebo většího počtu kusů stejného či různého zboží - Vás o skutečné výši poštovného budeme včas informovat. Taktéž v případě jiných odlišností v ceně.

SLOVENSKO -

 • Bankovním převodem - platba předem - na náš slovenský účet (neplatíte poplatky za mezinárodní platbu). Poštovné se běžně pohybuje cca od 16,- €
 • Záleží na ceně a hmotnosti zásilky. Výši poštovného upřesňujeme do dvou pracovních dnů od objednávky. Při zásilkách neskladných a zásilkách nad 20kg je k poštovnému připočítávána přirážka o její výši Vás budeme taktéž informovat.
 • Platba na dobírku: Poštovné na dobírku se pohybuje od 18,- €, ale neplatíte již žádný další poplatek za mezinárodní dobírku jako u slovenské pošty, jelikož posíláme prostřednictvím POŠTY BEZ HRANIC. Poštovné stejně jako u českých zákazníku, se platí předem na náš účet.

Na Slovenko lze objednávat zboží pouze v premium nebo extra premium           kvalitě. V případě nejasností při objednávce se na nás obraťte.

Pokud si zákazník objedná zboží, které není skladem, je u zboží jehož cena přesahuje 10.000,-  požadovaná platba předem.


 • DODACÍ LHŮTA:

 • Téměř veškeré zboží, které máme v nabídce, kompletujeme, upravujeme či vyrábíme na zakázku. Doba dodání je tedy individuelní a odvíjí se od konkretních požadavků zákazníka. Z pravidla pokud máme všechny potřebné komponenty skladem , dodání trvá cca 1 až 2 týdny.

  Především v období jara a léta u zboží, které je nutné pro zákazníka zkompletovat či vyrobit, může dojít k delším dodacím lhůtám. Z těchto důvodů je vždy lepší neodkládat nákup na poslední chvíli a objednávat zboží nejlépe ještě před sezónou.

  Na dodací lhůtu se můžete informovat telefonicky či e-mailem – viz kontakty.

  Pokud je zboží objednáno přes internet, do třech pracovních dnů Vám objednávku potvrdíme s přesným údajem o dodání.

 

 • PŘEVZETÍ ZÁSILKY:

  Při převzetí zásilky prosím vždy zkontrolujte, zda obal zásilky není poškozený (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska...).

  Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte (případně trvejte na setrvání dopravce až do doby, než výrobek vybalíte a ověříte jeho funkčnost).

  Zásilka poškozená dopravcem se reklamujte u dopravce nikoliv u nás ! O této skutečnosti nás však informujte !

  Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás informovat písemnou cestou. Adresa - viz kontakty.

  Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu a druhu dodaného zboží.

  Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení nebo fakturu.


  ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou na 24 měsíců a řídí se občanským zákníkem, není-li uvedeno jinak (vyjma zákazníku, kteří si koupili prodlouženou záruku na 3-5 let).

  U zákazníků podnikatelů neplatí 24 měsíční záruka, prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí. Je nutné prohlédnout a přesvědčit se, zda zboží má opravdu požadované vlastnosti. Pokud lze vadu poznat při obvyklé pozornosti a neupozornili jste na ni už při převzetí, nelze ji později reklamovat. Velmi důležité je včasné oznámení vad. Když oznámíte vadu pozdě, může to znamenat, že ztrácíte právo odstoupit od smlouvy. V případě skryté vady ji musíte oznámit opět bez zbytečného odkladu, a to hned po zjištění, nejpozději do dvou let. I v případě skrytých vad je kupující povinen jednat ihned a nesmí čekat s uplatněním vad na konec této dvouleté lhůty, jinak se vystavuje riziku námitky pozdní reklamace ze strany prodávajícího.

 • Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a není převoditelná na následující majitele. V případě změny majitele je možné záruku převést jen v případě, že nový majitel na své náklady výrobek dopraví do našeho servisu na kontrolu a zde osobně projde odborným zaškolením - poté mu bude záruka převedena na jeho osobu nebo firmu. V případě, že tuto podmínku nový majitel nesplní, můžeme poskytnout pouze pozáruční servis, který si nový majitel hradí sám.
 • Zjistí-li kupující vady již při převzetí zboží, musí tuto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, emailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.Toto však neplatí při poškození zboží přepravcem viz.víše.

 • Jako záruční list slouží daňový doklad nebo faktura. U prodloužených záruk na 3-5 let je vystaven ZVLÁŠTNÍ ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT !
 • Před samotným zasláním reklamovaného výrobku nás emailem či telefonicky informujte. Vše s vámi probereme. Ve většině případů se zasílá pouze poškozená, či nefunkční součástka, nikoliv celý výrobek. V případě, že zašlete bez předešlé dohody celý výrobek, nikoliv reklamovanou součástku, může být poštovné, od nás k vám naůčtováno.

Reklamovaný výrobek zasílejte očištěný a dobře zabalený, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. V případě nadměrného znečištění výrobku, nebo zjištění závad, které vznikly v důsledku špatného obalu, má prodávající právo reklamaci neuznat. Adresa pro vyřizování reklamací - viz kontakty.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

 • poškození plastových částí
 • mechanická poškození 
 • běžná opotřebení např. baterie, pnuematiky atd.
 • poškození vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s návodem k použití
 • poškození vzniklé díky nepřirozenému opotřebení zboží
 • poškození vzniklé v důsledku neoprávněných úprav či oprav
 • Záruční doba na baterie je 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

 • Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení a dále se řídí dle platného občanského či obchodního zákoníku. V případě občanského zákoníku je lhůta pro vyřízení reklamace do 30 dnů od bdržení reklamovaného výrobku.
 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 3. Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 2 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO PŘES INTERNET

  Zákazník má právo v případě vrácení zboží, do 14-ti dnů od jeho převzetí na vrácení peněz.

 • Toto neplatí při osobním převzetí. Dále u zboží na zakázku či u zboží, které bylo pro zákazníka upravováno. Ovšem v těchto případech se zákazníkem komunikujeme, tak aby byl se zbožím, které nemá možnost osobně odzkoušet spokojen.
 • Podmínky vrácení peněz:
 • Zboží musí být naprosto neporušené, nejlépe v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém zákazník zboží převzal, schopné dalšího prodeje.
 • V případě, že vrácené zboží bude poškozené, neuplné, sníží prodávající kupní cenu zboží o tomu odpovídající částku !
 • V případě, že zboží bude znečištěné, nefunkční, či jinak znatelně poškozené, není prodejce povinen zboží přijmout.
 • Zákazník musí o odstoupení od smlouvy informovat do 14 dnů od bdržení zboží a zboží zaslat zpět na naši adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Přiložit k zásilce daňový doklad zaslaný společně se zbožím.
 • Reklamované/vráceného zboží kupující nezasílá na dobírku.
 • Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží vám bude do 14-ti dnů zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží na váš účet. Taktéž vám bude proplaceno poštovné, které jsme vám účtovali. Pokud jste však zvolili poštovné dražší, bude vám proplaceno pouze do výše základního poštovného.
 • Při vrácení zboží si hradí své poštovné zákazník.

 

 • ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

  Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává – nebo jsme jej nahradili lepším.
  • Změnila-li se výrazným způsobem cena

  V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s vámi na další postup.


WEBAREAL.CZ